Durbak Vladimir, akademický  sochár  
 
gallery cv contact links
stránka naposledy aktualizovaná 23.07. 2005