durbak vladimir  
   
gallery cv contact links

 

Durbák Vladimír, akad. soch.
narodený: 5.1.1953 v Kremnici

 

štúdium:
1972-1978 -VŠVU v Bratislave - odbor figurálne sochárstvo, prof. Kulich, prof.Snopek
1968-1972 - SUPŠ v Kremnici - odbor umelecké kováčstvo, M. Ormandík akad.soch.

  štúdijné pobyty:
1984 - Accademia di Belle arti P. Vannucci v Perugi - Taliansko
1988 - Akadémia umení, Atény - Grécko

pedagogická činnosť:
od r. 1990 - PdFUK v Breatislave - odborný asistent - Katedra výtvarnej výchovy
1978-1990 - VŠVU v Bratislave - odborný asistent - Katedra sochárstva

   

akivity v umeleckých združeniach:
Člen Slovenskej výtvarnej únie
Člen výboru Združenia medailérov Slovenska
Člen komisie NBS pre schvalovanie pamätných mincí

ocenenia:
1978 - Cena Martina Benku
1976 - Cena VŠVU
1985 - Cena sútaží Slovenského fondu výtvarných umení

 

sympóziá:
1996- V.medzinárodné sympózium medailí v Kremnici

1998- Medzinárodné sympózium liatej medaily, plakety a drobnej plastiky-
nnhnnV.ročník v Uherském Hradišti /CZ/

zastúpenie v zbierkach:
- Štátna galéria v Banskej Bystrici
- Múzeum mincí a medailí v Kremnici
- Slovácke múzeum v Uherském Hradišti /CZ/
- Vojenské umelecké štúdio v Prahe /CZ/
- Vlastivedné múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
- v súkromných zbierkach

 

samostatné výstavy:
1998 - Medaila, plastika - pobočka NB, Banská Bystrica
1998 - Medaila, kresba, plastika - Múzeum mincí a medailí, Kremnica
1996 - Kresby, medaily, plastiky - Galéria Polnobanky,a.s.,Bratislava
1994 - Plastiky, kresby - Inštitút Slovenskej kultúry, / (s K.Ondreičkom), Budapešť /H/
1994 - Plastiky a kresby - Mestská galéria, Sálgotárian /H/
1993 - Výstava kresieb v lekárni Altra, Bratislava

účasť na F.I.D.E.M. :
2002 - F.I.D.E.M. Svetová výstava medailí, Paríž /F/
2000 - F.I.D.E.M. Svetová výstava medailí, Wajmar /D/
1996 - F.I.D.E.M. Svetová výstava medailí, Neuchatel /CH/

    kolektívne výstavy: výber od roku 1989
2004 - Nad Dunajom, Vltavou a Vislou - medailéri a ich diela, Wroclaw /PL/
2004 - Hranica a prípady hraničiace v medailérstve , Kremnica
2003 - Jubilujúci slovenský medailéri ( Grosch, Vika, Polonský, Durbák )
2003 - Rub a Líc, múzeum NBS, Kremnica
2000 - Slovenské medailérstvo v zbierkach kremnického múzea, Praha /CZ/
2000 - Stretnutie s každodennosťou- Dom kultúry ,Pieštany
hhhhh(K.Ondreička, S.Harangozó, A.Drahoš)
1999 - Stretnutie s každodennosťou- Inštitút Slovenskej kultúry, Praha /CZ/
hhhhh(K.Ondreička, S.Harangozó, A.Drahoš)
1999 - IV.výstava členov Katedry Vv PdF UK v Bratislave,
hhhhhvýstavná sieň Umeleckej besedy Slovenska,Slovenský rozhlas, Bratislava
1999 - Stretnutie s každodennosťou - (K.Ondreička, S.Harangozó, A.Drahoš,
hhhhhV. Durbák) Slovenský inštitút, Praha /CZ/
1996 - Salón ´96, výstavná sien umeleckej besedy Slovenska,Slovenský rozhlas,
hhhhhBratislava
1996 - Výstava prác účastníkov sympózia, Múzeum mincí a medailí, Kremnica ´96
1996 - Slovenská medaila ´95 reinštalácia a pokračovanie výstavy z r.1995,
hhhhhInštitút Slovenskej kultúry, Viedeň /AT/
1995 - Slovenská medaila ´95, Slovenské kultúrne stredisko, Praha /CZ/
1995 - Výber zo súčasného slovenského sochárstva Trenčín ´95,
hhhhhGaléria M.A. Barovského
1995 - Výstava slovenských medailérov ´95, Galéria J.Jakobyho- Košice,
hhhhhGaléria C.Majerníka- Bratislava, NR SR-Bratislava
1994 - Združenia medailérov Slovenska - výstava medailí, Slov. kultúrne stredisko,
hhhhhBudapešť /H/
1993 - Štátna galéria, Banská Bystrica, predajná výstava
1992 - Výstava pedagógov PdF UK, Račianska ul., Bratislava
1991 - Výstava pedagógov PdF UK, Dom kultúry, Pieštany
1989 - Prešovský výtvarný salón, Galéria mesta Prešov
1989 - Výstava VŠVU, radnica mesta Levoča


Secondary school of Applied Arts in Kremnica, studio of     Academy of Fine Arts and Design in Bratislava studio of sculpture exhibition in Bratislava
gallery cv contact links
 

home